המלון בתל אביב, החופשה בדופק גבוה
המלון בתל אביב, החופשה בדופק גבוה