תקנון

תקנון

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר https://sea-hotel.co.il/he (להלן: "האתר"). האתר הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון Sea Executive Suite (להלן: "המלון"). השימוש באתר לרבות בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפוף לתנאים המפורטים להלן:
1. כללי
1.1. המונח "תוכן", או "תכנים" מכיל בתוכו מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות, אך לא בלבד, תמונות, צילומים, איורים, הנפשה (animation), תרשימים, דמויות, הדמיות, סרטונים, תוכנות, קבצים, יישומים, סמלים וצלמית (icon).
1.2. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר, לרבות שירות הזמנת החדרים והארוח, (להלן: "השירותים") מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
1.3. המלון רשאי לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
1.4. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין שימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המוצגים באתר.
1.5. על המשתמש/ת באתר חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
1.6. אין לעשות כל שימוש במאגרי הנתונים של המלון או כל חלק מהם ללא אישורו מראש ובכתב של המלון.
1.7. חל איסור מוחלט לבצע כל קישור לאתר מאתר אחר ללא הסכמתה מראש ובכתב של המלון.
1.8. השימוש באתר לרבות כל החלטה בהסתמך על התכנים המוצעים ו/או המוצגים באתר הינו על אחריותך המלאה בלבד.
1.9. המלון אינו מתחייב כי תכנים ושירותים הניתנים ע"י צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים,  מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המלון בהקשר זה.
1.10. המשתמש/ת ישמור/תשמור בסוד ולא יגלה/תגלה ו/או יעביר/תעביר לאחר את שם המשתמש שניתן לו/לה ו/או את סיסמאותיו/יה האישיות.
2.  שירותים הטעונים רישום- הזמנת אירוח
2.1. באתר קיים שירות או ליין להזמנת חדר/אירוח במלון Sea Executive Suite ו/או קבלת מידע, הטעון הרשמה.
2.2. בעת ההרשמה לשירות זה תתבקש/י למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, פרטי התקשרות, מספר תעודת זהות או דרכון, כרטיס אשראי וכן כתובת דואר אלקטרונית הנמצאת ברשותך. מסירת פרטים שגויים עלולים לפגוע  בטיב השירות שתקבל/י.
2.3. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד, וחיוב כרטיס האשראי יבוצע בכפוף ובהתאם למדיניות הביטולים, כאמור בהסכם זה, ולמחיר ההזמנה.
2.4. במקרה של שינוי פרטים עליך לפעול ללא דיחוי לעדכון פרטיך באתר.
2.5. המידע שמסרת בעת ההרשמה לשירותים יישמרו במאגר המידע שבבעלות המלון ולא ייעשה במידע זה כל שימוש אלא בהתאם למדיניות המלון. המלון יהיה רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
2.6. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבת טעות בבחירת סוג החדר ו/או חבילת האירוח ו/או המבצע ו/או המחירון ו/או התאריך ו/או מספר מיטות ו/או כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
2.7. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם,  למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
2.8. הזמנת חדר/אירוח במלון Sea Executive Suite אפשרית גם באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו  972-3-7953477 .
3. תנאים והגבלות
3.1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
3.2. למזמינים תתאפשר הזמנת חדר/נופש דרך האתר בדולרים, על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה בתוספת מע"מ, כאשר התשלום יחושב על פי שער המלון בעת התשלום בפועל.
3.3. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות, אך יכבד הזמנות אשר נעשו טרם השינוי בהתאם לתנאים ולמחירים המקוריים.
3.4. המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.  
3.5. המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.
3.6.  מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
3.7. אין כפל מבצעים. למלון שמורה הזכות לכבד מבצע אחד בלבד בכל הזמנה.
3.8.  שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 12:00  ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור  מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
3.9.  תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו מעל גיל שנתיים ועד 12 שנים.
3.10. הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
3.11. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
3.12. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.

4.  ביטול הזמנה
מדיניות הביטולים משתנה בין העונה הרגילה ועונת השיא כמפורט להלן:
         
        עונה רגילה                            עונת שיא
 01.11.2016-26.12.2016      27.12.2016-02.01.2017

06.04.2017 -03.01.2017     18.04.2017 -07.04.2017

31.07.2017 - 19.04.2017     26.08.2017 -01.08.2017

27.08.2017-23.12.2017       24.12.2017-31.12.2017


4.1. דמי ביטול – עונה רגילה
א. ביטול או שינוי בפרטי ההזמנה, שיתקבל עד יומיים לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00, שעון ישראל, לא יחויב בדמי ביטול.
ב. במקרה של ביטול או שינוי לאחר מכן ועד השעה 18:00, שעון ישראל, בתאריך ההגעה, יחויב סך שני הלילות הראשונים של ההזמנה.
ג. במקרה של ביטול או שינוי לאחר השעה 18:00, שעון ישראל, בתאריך ההגעה או במקרה של אי הגעה ללא הודעה כלל, תחויב מלוא עלות ההזמנה.
4.2. דמי ביטול- עונת שיא
א. ביטול או שינוי שיתקבל עד שבעה ימים לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00, לא יחויב בדמי ביטול.
ב. במקרה של ביטול או שינוי לאחר מכן ועד השעה 18:00 בתאריך ההגעה, יחויב סך שלושת הלילות הראשונים של ההזמנה.
ג. במקרה של ביטול או שינוי לאחר השעה 18:00 בתאריך ההגעה או במקרה של אי הגעה ללא הודעה כלל, תחויב מלוא עלות ההזמנה.
4.3. בהזמנות "ללא אפשרות ביטול או שינוי" – יגבה מלוא סך ההזמנה מראש ולא יתאפשר ביטול או שינוי.

5.  זכויות יוצרים וסמני מסחר
5.1. זכויות היוצרים, סמני המסחר והקניין הרוחני של התכנים והשירותים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של המלון, או של צדדים שלישיים שהעניקו למלון הרשאה להשתמש בהם.
5.2. המלון הינו הבעלים הבלעדי של שמות וסימני המסחר של האתר, של הסודות המסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע").
5.3. אין להעתיק , להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע ו/או בחלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של המלון.
5.4. אין להציג תכנים מהאתר, במלואם ו/או בחלקם, בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, או פרוטוקול תקשורת. להסרת ספק, האמור לעיל חל אף על עריכה של התכנים כאמור, כך שהינם דומים לתכנים המפורסמים באתר.
6.  תכני האתר
6.1. כל תוכן שיועלה לאתר ע"י המלון, ובכלל זה תמונות ופרסומים, הינו בבעלותו הבלעדית של המלון, לרבות סיווג דפי הקישור שבאתר, אפיונם, עיבודם ועריכתם.
6.2. המלון רשאי, מעת לעת ולפי שיקול דעתו, להעלות לאתר, כל מידע ו/או תוכן שימצא לנכון ו/או לשנות כל מידע ו/או תוכן כאמור.
6.3.  על המשתמש חל איסור מוחלט להעלות לאתר ו/או לשלוח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע בתכני האתר ו/או לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים למלון.
6.4. המלון שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או כל מידע אחר מהאתר ו/או מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע, במקרה שיובא לידיעתו כי התכנים ו/או המידע ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו למלון ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.
6.5. כל התכנים המתפרסמים באתר ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן. המלון אינו מתחייב שתכנים הנמצאים במועד מסוים במפיק ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.
7. מידע מסחרי ופרסומת
7.1. המלון אינו אחראי לתוכן המודעות ומידע המסחרי של צדדים שלישיים המפורסם באתר.
7.2. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם המלון לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
7.3. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסם באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, המלון אינו צד לכל עסקה בין המשתמש לבין מפרסם כאמור, ולא ישא בכל אחריות מכל מין וסוג לעניין טיב השירותים ו/או לטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות הפרסום.
7.4. כל התחייבות של מפרסם הנובעת מהסכם עמו תבוא בנוסף לתנאי שימוש אלו, וככל שתהא סתירה בין השניים, ההסכם עם המפרסם יגבר.
7.5. המלון רשאי להוריד מהאתר פרסום ו/או פרטי מפרסם בכל עת וללא הודעה מראש, ובכפוף להסכם בינו לבין המפרסם.
8. פרטיות
8.1. אין לעשות כל שימוש בפרטים המופיעים בדפי האתר השונים ופרטים אלו כפופים לכללי הגנת הפרטיות. חל איסור מוחלט להעביר כל מידע מהאתר לצדדים שלישיים שלא למטרות פרטיות ואישיות.
8.2. המלון רשאי לבצע פיקוח ממוחשב על הנעשה בשירותי האתר באמצעות תוכנת "עוגיות" או אמצעים דומים, ולהשתמש בכל מידע כאמור לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים והתכנים באתר ו/או לצורך קיום כל הוראות דין.
8.2.1. טכנולוגיות כמו עוגיות, תגי פיקסל ("פיקסלים")(להלן "עוגיות") משמשות כדי לספק, לאבטח, ולהבין את השירותים שלנו.
8.2.2. עוגיות הן קבצים קטנים שמונחים על הדפדפן או המכשיר שלך על ידי אתר האינטרנט או האפליקציה שאתה משתמש. תגי פיקסל הם בלוקים קטנים של קוד בדף אינטרנט או באפליקציה והם יכולים  לכלול מידע כגון כתובת ה- IP של מכשיר, זמן שימוש אחרון, סוג הדפדפן או המכשיר שבשימוש.
8.2.3. אנו משתמשים "בעוגיות עקשניות" כדי לשמור את פרטי ההתחברות שלך על מנת לאפשר כניסה עתידית ונוחה לשירותים שלנו.
8.2.4. רוב הדפדפנים מאשרים באופן אוטומטי עוגיות, אבל מאפשרים לך להשבית אותן דרך "האפשרויות" או תפריט "העדפות" של הדפדפן שלך. לידיעתך, השבתת העוגיות יכולה להפריע לפעולה התקינה של השירותים שלנו.
8.3. המלון רשאי למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
8.4. בגלישה באתר ובשימוש בשירותים המוצעים באתר המשתמש מסכים כי המלון או בתי מלון אחרים ברשת יעשו שימוש בפרטיו לשם שליחת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ושימוש באתר מהווה הסכמה למשלוח מידע פרסומי כאמור, כנדרש בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
9. הגבלת אחריות
9.1. מובהר בזה, כי המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
9.2. המלון אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינלאומית בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
9.3. המלון מתחייב לעשות את מירב המאמצים לשם שמירה על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר וככל שתהא גישה לא חוקית לאתר שתגרום לנזק ו/או קלקול ו/או תקלות ו/או כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיה, הרי שלא תוטל על המלון כל אחריות לכך, ולכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים, לרבות עוגמת נפש.
9.4. מובהר, כי למרות שחלק משירותי האתר הינם קישוריות (Links) אל מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן אחרים, אין המלון אחראי על השירותים ו/או המידע המסופקים ו/או המפורסמים ע"י אחרים.
9.5. מובהר ומוסכם, כי הצבת קישוריות באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
9.6. למרות שהמלון עושה כמיטב יכולתו לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לו אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
9.7.  המלון אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת.
9.8. האתר אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי בעת ההזמנה והסליקה נעשית באופן מאובטח ובאמצעות צד שלישי, לפיכך לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אחראי לכל הפסד ו/או נזק ישיר או עקיף, ככל שיגרם, בהקשר זה.

10. הצהרות והתחייבות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי האתר ו/או המלון כדלקמן:
10.1. כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י המלון, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את המלון מיד לדרישתו הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
10.1.1. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
10.1.2. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
10.1.3. כי ישפה את המלון מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי המלון ו/או האתר לצורך קבלת השירותים.
10.1.4.  כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י המלון, בין היתר, מכוח חוזים של המלון עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה. 
10.1.5. מוסכם בזה, כי המלון רשאי להמחות את התחייבויותיו (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיו, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לו זכות כאמור).
11. ניתוק או הפסקה של השירותים הניתנים באתר
11.1. בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי האמור לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, יהיה המלון רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
11.2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
המלון רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותו, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
12. סמכות שיפוט
מוסכם בזה, כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.
13. התיישנות
כל תביעה ו/או דרישה נגד המלון ו/או האתר תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים ממועד הופעתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באינטרנט.
14. שונות

14.1. במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע על ידי בית המשפט כבלתי תקף (מכל סיבה שהיא), למרות כוונות הצדדים, כי אז הדבר לא יבטל את יתר תנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל ו/או צומצם כאמור
14.2. כל תיקון לתקנון ייערך בכתב שאם לא כן יהיה חסר כל תוקף.